Garantinės sąlygos

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo gaminio pardavimo/pirkimo datos. Garantinis laikotarpis nepratęsiamas. Garantija suteikiama Lietuvoje parduotiems gaminiams. Garantija taikoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mūsų atstovaujamų gamintojų gaminiams garantuojame, kad garantiniu laikotarpiu pardavėjas arba įgaliotas atstovas nemokamai šalins įsigyto gaminio trūkumus, kurie atsiras dėl gamintojo kaltės. Kitų gamintojų parduodamoms prekėms garantija suteikia ir prisiima garantinį aptarnavimą tų gamyklų atstovai Lietuvoje.

Apie atsiradusį defektą pirkėjas praneša pardavėjui apie tai elektroniniu paštu: info@vandeniai.lt  . Pranešime reikia nurodyti: pirkėjo vardą, pavardę, adresą (kur sumontuotas gaminys), tel.numerį, gaminio defekto aprašymą, gaminio defekto nuotraukas. Būtina turėti pirkimo dokumentą arba garantinį lapą. Gaminys privalo likti nedemontuotas. Pardavėjas pasilieka teisę prašyti papildomos informacijos iš pirkėjo.